LAV hayatın her anına keyif katmak için sürdürülebilirlik konularına önem veriyor

Mutlulukların her daim destekçisi olan LAV’ın ulaştığı başarıların ardında sürdürülebilir iş yapış biçimi ve yatırımları önemli bir rol oynuyor. Kurumsal başarıyı finansal başarının ötesinde insana değer katan, çevreye saygılı ve sürdürülebilir büyüme olarak tanımlayan LAV, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Sofra camı alanında bir dünya markası olan LAV, çevreye ve insana saygılı süreçler geliştirmek için oluşturduğu “Cam ile Yolculuk” sürdürülebilirlik stratejisiyle faaliyetlerini şekillendiriyor. Camın yüzde 100 geri dönüştürülebilirliği, bozunum hızının çok düşük olmasından dolayı çevreye zarar vermemesi, camın hayatımıza daha çok girmesi ile sürdürülebilirliğe katkısı olacağı düşüncesiyle özümsenen bu strateji, hayat yolculuğunun içerisine camı daha fazla yerleştirmeyi hedefliyor. LAV, sürdürülebilirliği günlük işleyişin bir parçası haline getirmek için oluşturduğu “Cam ile Yolculuk” yol haritasıyla odağını “İyi Bir Şirket”, “İyi Ürünler” ve “İyi Bir Dünya” konularına yoğunlaştırmış durumda. Oluşturulan bu odak noktaları sayesinde öncelikli konular ve katkı sağlanılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da belirlenmiş oluyor. Bunun yanı sıra LAV, sürdürülebilirlik konusunu yalnızca operasyonlarıyla da sınırlı tutmuyor. Tedarik zinciri boyunca da sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek, tedarikçilerin çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını da düzenli olarak takip ediyor.

LAV sürdürülebilirlik konusunu ciddiye alıyor

Sürdürülebilir kalkınma için ortak aklın ve hareketin gücüne inanan LAV, yerel ve küresel çok sayıda girişimi destekliyor, sorunların çözümünde aktif olarak rol alıyor. İş Dünyası Plastik Girişimi (IPG), Business Social Compliance Initiative (BSCI), Tedarikçi Etik Veri Değişim Programı SEDEX, BM Kadını Güçlendirme Prensipleri (UN WEPs) bunlardan yalnızca birkaçı.

“Cam ile Yolculuk” sürdürülebilirlik stratejisi, 2020-2025 döneminde LAV’ın odaklanacağı sürdürülebilirlik önceliklerini tanımlıyor. Aynı zamanda şirketin kendi sürdürülebilirlik performansını ölçmesi ve iyileştirmesi için LAV Sürdürülebilirlik Karnesi de oluşturuldu. 3 ana başlık altında oluşturulan strateji doğrultusunda 7 farklı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkıda bulunan LAV, gelecek nesiller için elini taşın altına koymaktan da geri kalmıyor. “İyi Bir Dünya” başlığı altında iklim değişikliği ile mücadele, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına odaklanan LAV; “İyi Ürünler” başlığı altındaysa, çevre dostu ürünler ve gıdanın korunması, marka bilinirliği ve tüketici beklentilerine yanıt, ürün güvenliği ve Ar-Ge ve inovasyon konularında sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor. “İyi Bir Şirket” başlığı altında da acil durum hazırlığı ve iş sürekliliği, iş etiği, dijitalleşme ve endüstri 4.0, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, tercih edilen işveren olmak gibi konulara odaklanan LAV, sürdürülebilirlik konularını ciddiye alarak topluma, çevreye ve insana katkıda bulunuyor.

“Güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz”

Şirketin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladıkları için büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu söyleyen LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, LAV’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve raporuyla ilgili şunları söyledi: “Yarım yüzyılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan Gürok Grubu çatısı altında, sofra camı alanında faaliyet gösteren şirketimiz, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünya çapında sayısız başarılara erişen LAV’ın başarısının ardında sürdürülebilir iş yapış biçimimizin de önemli bir etkisi olduğunu söylemek isterim. Çevreye, insana ve topluma dokunan her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek daha güzel yarınlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İlkini yayınladığımız LAV Sürdürülebilirlik Raporu’muzda ortaya koyduğumuz ‘Cam ile Yolculuk’ sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu vizyon doğrultusunda aldığımız aksiyonları önümüzdeki yıllarda da emin adımlarla ilerleteceğimize inanıyorum.”

Sosyal Medya'da Paylaşın