VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı (VOC-TEST-III) çerçevesinde TURYİD, yeni bir belgelendirme merkezi kuracak

VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı (VOC-TEST-III) çerçevesinde TURYİD, yeni bir belgelendirme merkezi kuracak.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPAInstrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı (VOC-TEST-III) uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı ise Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) olacak.

TURYİD VOC-Test Merkezi projesi Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) tarafından yürütülecek. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 250.000 Avro olup, bu tutarın 25.000 Avro’luk kısmı TURYID’in eş finansman katkısı olacak. Projenin genel hedefi; Türkiye’de Turizm, Konaklama ve İkram sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenlerin beceri ve yetkinliklerini, yayınlanmış ulusal meslek standartlarına ve yeterliliklere göre ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. Ayrıca ülkemizde mesleki yeterlilik sisteminin işletilmesi için, sektörün ihtiyacı doğrultusunda MYK’dan yetki almak sureti ile belirlenecek alanlarda meslek standartları ve mesleki yeterlilikler hazırlamak, hazırlanmış olanlar ile ilgili iyileştirme, değişiklik ve geliştirme işlemlerini yürütmektir.

Bu kapsamda, 01 Kasım 2020 tarihinde çalışmalarına başlanılan, yetkili kılınan meslek dallarında “Bar Görevlileri, Barista ve Restoran Görevlileri” olmak üzere beş meslek dalında, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili TURYİD VOCTest Centre belgelendirme merkezi yaklaşık 18 ay sonunda kurulmuş olacak. Aynı zamanda İstanbul’da bir ana test merkezi ve buna bağlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kars, Mardin, Van, Şanlıurfa Bölgelerinde de gezici sınav merkezi olarak hizmet verebilecek.

Sosyal Medya'da Paylaşın