Otellerle ilgili yeni düzenleme!

Kamuya ait olmayan araziler üzerine kurulu otellere kat irtifakı tesis etme hakkı getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’e göre, özel arazi üzerinde kurulu oteller, odalar hariç, tesisin diğer ünitelerini üçüncü kişelere kiralayabilecek ya da satabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin ilgili bölümü şöyle:

“(4) Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olması Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.”

Sosyal Medya'da Paylaşın