Bereket ve iyiliğin, iyi kalabilmenin habercisi: Hıdırellez

Hıdırellez, Türkiye ile Makedonya’nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne kaydettirilmişti. Her yıl 6 Mayıs’ta bereketle geldiği kabul edilen; ritüelleri, hikâyesi ve gelenekleriyle merak uyandıran Hıdırellez, bugün kutlanıyor.

Baharın habercisi olarak bildiğimiz Hıdırellez, Anadolu’da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülüyor.

Hıdırellez, asırlardır nesilden nesile aktarılıyor. İnanışa göre Hızır ile İlyas’ın bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

Hıdırellez aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde şu isimlerle de anılıyor: Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır.

İnsanların bolluk, bereket gibi dilek ve isteklerini yansıtan Hıdırellez, aynı zamanda işlevsel olarak sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor. Türk dünyasının, Orta Doğu ve Balkanların ortak değerlerinden biri kabul edilen bu özel günde; geleneği korumak, yaşatmak ve zenginleştirmek çok önemli görülüyor.

 

Sosyal Medya'da Paylaşın