Nestlé, yenileyici bir gıda sistemine geçiyor: “Generation Regeneration”

Dünyanın lider gıda şirketi Nestlé, gezegenin geleceği için yenileyici bir gıda sistemine geçişi desteklemek amacıyla “Generation Regeneration” çatısı altında yeni bir plan ortaya koydu. Sürdürülebilirliğin ötesine geçmeyi hedefleyen Şirket, güçlü planı kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyar İsviçre frangı yatırım yapacak. Çevreyi korumayı ve eski haline getirmeyi, çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi ve refahını artırmayı öncelik edinecek.

Dünyanın 186 ülkesinde faaliyet gösteren Nestlé, “Generation Regeneration” çatısı altında, gıda sisteminin merkezinde yer alan onarıcı tarım uygulamalarının geliştirilmesine küresel çapta destek olacak. Bu kapsamda Şirket, 500 binden fazla çiftçi ve 150 bin şirket tedarikçisi de dahil olmak üzere gıda sistemi içerisindeki tüm paydaşlarıyla ortak hareket edecek. Yenileyici gıda sistemine geçişi sosyal ve ekonomik yönden kolaylaştıracak yeni programlar başlatacak.

Tarımı Canlandırmak için 1,2 Milyar İsviçre Frangı 

Nestlé, çiftçilerin yenilikçi uygulamaları benimsemelerine yardımcı olmak ve tedarik zincirinde onarıcı tarımı canlandırmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyar CHF yatırım yapacak. Bu süreçte Şirket, çiftçilere üç ana alanda destek olacak. Büyük bir Ar-Ge birikimine ve çiftçi ağına sahip Nestlé öncelikle, güncel bilim ve son teknoloji yöntemlerini uygulayarak çiftçilere teknik yardım sağlayacak. Bunun yanında, onarıcı tarıma geçiş sürecindeki yeni maliyetlerin karşılanması için çiftçilerle ortak yatırım yaparak, çiftçilerin çeşitli tarım gereçleri için kredi almalarına yardımcı olacak. Üçüncü olarak ise yenileyici tarım uygulamaları kullanılarak üretilen birçok hammadde için ayrıcalıklı ücretler sunacak ve bu hammaddeler için daha büyük miktarlarda satın alımlar yapacak. Öte yandan Nestlé, çiftçiliği daha çekici hale getirmek için değer zincirindeki çiftçiler için yeni geçim geliri programları uygulayacak.

Çiftçilik konusunda tutkulu gençleri desteklemek, yeni nesil çiftçileri çekmek ve eğitmek için Kasım ayında yeni bir eğitim platformu oluşturmayı planlayan Nestlé, tarım girişimciliği programlarından birine katılan 40 binden fazla çiftçi için yenilenebilir tarım uygulamalarını ve çiftliklerin iklim değişikliğine karşı direncini artırmaya odaklanacak.

Sosyal Medya'da Paylaşın